Oversiktskart

Kommer...

PSAPI Dokumentasjon

Ennå er ikke alt av endepunkter dokumentert pr. domene, men her har vi lagt inn en del - og det kommer mer - dokumentasjon av domener uavhengig av hvilken applikasjon som har implementert det

Forside og kategorisider for NRK TV, Radio og Super - (Pages apiet)

Forside og kategorisider NRK TV

Forside og kategorisider NRK Super

Forside og kategorisider NRK Radio

Programsider for NRK TV og Super

Dette er program- og seriesider for NRK TV.

Programsider for NRK TV

Dette er program- og seriesider for NRK Super.

Programsider for NRK Super

Dette er program- og seriesider for NRK Radio.

Programsider for NRK Radio (under arbeid)

Headliners

Api for å hente ut liste over "featured" programmer og serier i NRK TV og NRK Radio

PSAPI Headliners for NRK TV/Radio

Avspilling

Dette er program- og seriesider for NRK TV.

Avspilling for NRK TV/Super/Radio (playback)

Ipsjekk

Dette er ipsjekk.

Klient ipsjekk

Fargerik

Fine farger

Farger for NRK TV

Delingslenker

Delingslenker for NRK TV

Søk

Søketjenester

Søk for NRK Radio/TV/Super

Tittelsøk for NRK Radio

Personalisering

Personalisering for NRK TV og Radio

Personalisering for NRK TV og Radio

Anbefalinger

Maskinlagde anbefalinger for NRK TV og Super beriket med katalogdata. (psapi-recommendations)

Anbefalinger for NRK TV og Radio

Implementasjonsnær API-dokumentasjon for PSAPI

Dette er de enkelte applikasjonenes eksponering av sitt API.

PSAPI-Granitt swagger

Dette er det første APIet, som bruker Granitt databasen direkte. Dette er det opprinnelige, monolittiske APIet og her finner man i dag en del lister fra ODA, populærtlister, IP-oppslag, mitt innhold og personalisering, program-informasjon, utdaterte avspillingsendepunkter, søk med mere. PSAPI-Granitt trenger en API nøkkel om du ikke er på internt nett.

PSAPI-Snapshot swagger

Dette er et nyere API, som bruker data som kommer via Steinbrudd. Det er noe mer modularisert på innsiden, men dessverre ikke på utsiden og dermed ikke så logisk stykket opp mtp dokumentasjon. Her finner man avspillingsendepunkter (playback), mediaelement v9 (fortsatt mye i bruk for avspilling), podkast-info.

TV-katalog dokumentasjonsendepunkt for tredjeparter PROD/PREPROD